foto lucrari – 32 – ION LAZAR – EXPOZITIA PERSONALA “ICONOGRAFII BIZANTINE” – Cotroceni – 11.07.2012 – 28.07.2012

EXPOZITIILE ORGANIZATE DE GALERIA DE ARTA ELITE PROF ART POT FI ADMIRATE SI PE NOUL SITE AL GALERIEI: http://galeriaeliteprofart.com/

filmare expozitie – “Iconografie Bizantină de Ion Lazăr la Galeria Elite Prof Art”

filmare senso tv (click aici)

Iconografie bizantină

 La situaţiile limită ale realităţii, la cursul istoriei la care participăm chiar şi atunci când nu vrem, Ion Lazăr se descoperă pe sine cu trup şi suflet şi îşi găseşte liniştea în pictura de icoană. „Omul agitat îi face pe îngeri să râdă în hohote”, spune Paul Evdokimov. Prin urmare, înţelegând bine spusele teologului, trebuie să ne îndepărtăm de lume, măcar din când în când, ca să putem atinge esenţa ei. 

Ion Lazăr şi-a găsit vocaţia în pictarea icoanei şi în transmiterea acestei taine. Făcută în rugăciune şi în post, icoana îl pune pe om în comuniune cu lumea lui Dumnezeu. Icoana -existând şi independent de locaşul sfânt- vorbeşte tăcând, zi şi noapte, celui care se apropie de ea cu smerenie.

Aşa cum îngerii apropie pe om de Dumnezeu, tot aşa icoana îl ajută pe om să-L întâlnescă, căci Dumnezeu s-a făcut auzit, şi întrupându-se s-a făcut şi văzut. Aşadar, icoana ne aduce în proximitatea lui Dumnezeu prin îngerii, sfinţii şi apostolii pe care îi reprezintă şi Îl propovăduiesc.

Titlul expoziţiei „Iconografie bizantină” este chiar un enunţ, care ne deschide ochii asupra amplului proiect propus de Ion Lazăr la Galeria Elite Prof Art. Hrănit de cultura bizantină dar nu numai, cu o erudiţie tainic ţinută, artistul Ion Lazăr se mişcă liber ţinând cont de normele iconografiei bizantine. În regulile acesteia de metodă, pictorul nu se poate exprima plastic decât cu evlavie. Modestia se impune fără osteneală aceluia care a decis să picteze cu sufletul, mintea şi mâna, icoane.

În icoană, artistul accede altfel la stil, mai anevoie, prin mulţimea de legi care trebuie respectate. Canonul cere rigoare; fără o bună înţelegere a lui, nici la libertate nu se poate ajunge. Şi totuşi, nu există niciun raport conflictual între acceptarea normelor şi libertatea atât de râvnită. Buna şi deplina rezolvare a problemei pe care o avem în vedere, se găseşte în adecvarea libertăţii la canon.

Modelul, în acest caz cel predicat de iconografia bizantină, pare să-l ţină departe pe artist de mult dorita autenticitate. Însă, prin lucrarea Harului Duhului Sfânt, iconarul dobândeşte stil şi originalitate.

Întrebarea pe care ne-o punem aici este dacă icoana lui Ion Lazăr ne face posibilă prin ştiinţă şi talent, o anumită trăire lăuntrică. Temele sunt variate, de la Înger însoţitor (tempera şi acril pe caseton pânzat, 45/35, 2012), la Sfântul Arhanghel Mihail (tempera pe pânză 53/25, 2012), apoi de la Mandilion Mahrama Sfintei Veronica (tempera pe caseton pânzat, 65/53, 2012), la Botezul Domnului (panou pe lemn, 40/35, 2012) şi rezolvarea lor este virtuoasă.

Cu siguranţă, doar o emoţie puternică ne poate aduce într-o stare de contemplare, de înălţare şi graţie divină. Prin echilibru şi căldură, icoanele lui Ion Lazăr reuşesc acest fapt. Totul mângâie ochiul: liniile, formele, şi culorile. Cutremurarea vine din prea desăvârşita armonie.

 

Roxana Păsculescu

Bucureşti, iulie 2012

C r e z     a r t i s t i c

 „ Prin ceea ce lucrez mă apropii mai mult de o artă interpretativă, decât de una

originală, de creatie personală, stiind că personalitatea se afirmă în orice conditii, fiind un dat divin.  A fost o optiune de tinerete. Acum, la vârsta maturitătii, pot afirma că astfel am fost mai aproape de sufletul iubitorilor de artă decât al aparatului critic, fapt care pentru mine a însemnat o satisfactie profesională si morală puternică, asumându-mi riscurile ce decurg de aici.

             Pe colegi am încercat să nu-i dezamăgesc prin ceea ce am expus, iar tinerilor am încercat să arăt si să le insuflu spiritul clasicitătii în pictură, singurul văzut de mine ca purtător de biruintă.

            Judecata apartine celor ce vor veni după noi. Pentru pictor important este să exerseze permanent, spre a-si slefui mestesugul, pe de o parte, iar pe de alta, pentru a-si defini conceptul de comunicare vizuală.”

 

Ion Lazăr, octombrie 2010

 (din volumul „Trepte către mine însumi – de la icoana picturii la pictura icoanei”, în curs de aparitie la editura Eikon) 

IPOSTAZE ARTISTICE

 

            De curând,am văzut în atelierul modest ca spaţiu, dar bogat în starea spirituală artistică, a lui Ion Lazăr, nenumărate studii în desen si culoare, si mai ales admirabile transpuneri picturale, insuflate cu talent,si de cea mai aleasă exprimare artistică, după ilustre icoanesi mirifice stampe japoneze,precum si cîteva lucrăridupă marea pictură murală indiană sau mozaicuri aztece.  Aceste inspirate prelucrări ale lui Ion Lazăr,pictor cu o aleasă educaţie artistică,poartă în ele ritmuri liniare si coloristicecu înălţimi ale purităţii si viziunii de har,care ne iluminează sufleteleatunci cînd privim si admirămoricare dintre aceste împliniri.

            Ele sunt ipostaze artistice,care ascund în facerea loro exemplară cunoaştere si pricepere, aceea de a comenta cu inspiratiecapodopere din inepuizabila Istorie a Artei.

 

VASILE GRIGORE

Catalog,  galeria Orizont,  1992

Tentaţiile pictorului în faţa criticii de artă

Ion Lazăr si tainele picturii

 

Editura Irecson a publicat re­cent prima carte a pictorului Ion Lazăr, intitulată “Această enigmă, pictura”. Un subtitlu ne lămureşte că avem în mâini o culegere de “evocări, eseuri și parafraze”.

O carte dedicată bunicilor

 

Volumul este dedicat bunicilor şi pentru a folosi o expresie a autoru­lui “nu va înceta să ne farmece” până la utima filă.

Principala morală a lecturii este cred următoarea : “mai există spe­ranţă, mai există salvare dacă vom crede în ea”, în pictură.

Toate capitolele cuprinse în carte sunt tot atâtea mărturii despre “vi­ciul dragostei pentru artă”.

Cartea debutează cu un portet de bătrân semnat de Rembrandt şi se termină cu un autoportret al au­torului în tinereţe, 1980.  Adică in­vers decât în viaţă: în loc să mergem spre moarte, ne întoarcem ca- n basme spre tărânul de aur al copilăriei.

La categoria eseuri sunt reunite texte mai noi şi mai vechi despre problemele de fond ale picturii în contextul artelor.  La evocări sunt ar­ticole despre Alexandru Ciucurencu, Camil Ressu, Gheorghe Angel, Marin Iliescu, Marius Cilievici, Virgil Chivu, Eftimie Modâlcă, Florin Niculiu, Vasile Melica, Constantin Piliuţă, Ion Ţuculescu, Traian Brădean, Liviu Lăzărecu, Virgil Almăşanu, Constantin Blendea, Ion Sălişteanu, Vasile Grigore, Virgil Neagu, Aurel Nedel, Horea Paştina, Cezar Atodiresei, Dan Constantinescu, Virgiliu Parghel, Mihai Sârbulescu, Ioan Anastasiu Delamare, Tiberiu Cercel, Simion Crăciun şi ultimii pe listă, cu voia dumneavoastră,  părinţii Rodica şi Iacob Lazăr.

La parafraze găsim un decalog, jurământul şi fericirile pictorului. În finalul cărţii, pictorul atinge cu pensula şi universul poeziei.

Pictura ca profesiune

Pornind de la un citat frumos din Eugen Simion, putem spune despre Ion Lazăr că pictura pentru el este o profesiune.  Priveşte şi gândeşte lumea ca să facă apoi tablouri. Rareori se uită în jur doar pentru plăcerea de a vedea. Scrisul este, în schimb, un veşnic miracol. O săr­bătoare continuă.

Intre tainele picturii şi ale scrisului, Ion Lazăr rămâne sobru si eficace.

Închidem cartea şi privind “Ale­goria picturii” de pe coperta 4, de Vermeer van Delft, 1665, “atunci ne gândim la el – la autor – cu re­cunoştinţă şi îi închinăm în gând o scurtă rugăciune” .

Aşteptăm cu nerăbdare volumul următor anunţat deja de autor.

Aristotel BUNESCU

TopBusiness, rubrica ArtTop,  dec.  2005

 

Cuprinzînd în jur de 45 de lucrări, expoziţia de la Dej  prezintă   pictură bizantină şi grafică în stilul picturii japoneze, pe diferite suporturi. Colorist desăvîrşit, apelînd în gamele sale cromatice la tonuri calde, cu vagi irizări de verde stins, sau albastru, tablourile lui Ion Lazăr par create la lumina candelei şi a lumînărilor, învăluite în parfum de ceară, smirnă, tămîie şi flori de cireş. O expoziţie în care Bizanţul se întîlneşte cu Orientul, îmbogăţindu-se şi consolidîndu-se reciproc.

Magdalena  VAIDA

 Arta hieratică a lui Ion Lazăr vine şi din temperamentul lui liniştit, profund. Nu are, ca om, mişcări de prisos, dezordonate, ori ieşiri umorale nestăpînite. Acest echilibru îi şi dă o seriozitate pe care suntem obişnuiţi s-o întîlnim la vârstele mai târzii.

Asta nu înseamnă că şi-a pierdut total inocența. Ba din contră, are toate şansele să şi-o păstreze pentru mult timp de-aici înainte.

Pictura sa are inteligenţa mâinii bine exersate, dar şi tremurul imprevizibil al neaşteptatului. La el, stările sufleteşti sunt „stări de ochi” (după o vorbă celebră a esteticienilor), ceea ce nu e puţin lucru, şi care constă în a ajunge mult mai repede la esenţă, la idee, la concept.

 

COSTACHE OLĂREANU

Catalog,  galeria Orizont,  1992

C a n d e l a    n e s t i n s ă    a    p i c t u r i i

 (…)  Luând ca suport geamul si folosindu-se de materiale pregnante ca impact retinier – foită de aur si argint, pigmenti cu emulsie, simultaneitatea cromatică si ductul liniar discret dar precis conturat – pictorul s-a aplecat cu migală de miniaturist asupra desăvârsirii unor imagini emblematice, având în subtext prototipuri iconografice primordiale, tratate într-un mod mai greu accesibil celor care n-au traversat purgatoriul studiului formelor si culorilor în manieră academică, ori al descifrării secretelor mestesugului marilor maestri.

            Pare că întreaga patină adunată de veacuri, asemeni unui voal cristalizat si încremenit între lumi se încheagă dintr-o dată si prinde viată, convertită în metodă de lucru cu greutatea unei profesiuni de credintă.

            Atmosfera acestor „ferestre”, icoanele, deschise către convingerea în ajutorul mostenirii artistice – păstrată de autor la suflet ca pe propria icoană si investită cu rol de busolă în universul creatiei vizuale – devine plină de mister si expresivitate, dată de cromatismul frust si auster în care bidimensionalul îsi păstrează intactă picturalitatea si prelevează de la modelele invocate ceva din spiritualitatea si aspectul lor nobil, sobru, grav si solemn, si totusi atât de familiar.

            Iată o evocare a trecutului artistic, cu deschidere spre posibile căi de acces în lumea simbolurilor întrupate, despre care se poate spune :  autenticitatea si limpezimea citatului din această pictură supravietuieste, ca o candelă nestinsă, renumelui sursei de inspiratie.

 

 

NEGOITA LAPTOIU

 

(catalog, Galeria de Artă „Frezia”, Dej, 2001)     

Advertisements

foto lucrari – 31 – ANDREEA GHEORGHIU & CRISTINA TAMAS – EXPOZITIA “DINCOLO DE CUVINTE” – Cotroceni – 27.06.2012 – 07.07.2012

EXPOZITIILE ORGANIZATE DE GALERIA DE ARTA ELITE PROF ART POT FI ADMIRATE SI PE NOUL SITE AL GALERIEI: http://galeriaeliteprofart.com/

DINCOLO DE CUVINTE:

Andreea Gheorghiu si Cristina Tămas

 

 Cu stiluri, modalităti de abordare si tehnici diferite, lucrările celor două artiste care expun la Galeria Elite Prof Art din Bucuresti, Andreea Gheorghiu si Cristina Tămas, au certă individualitate. Personalităti artistice puternice, distincte se reunesc în expozitia intitulată Dincolo de cuvinte; dar, dincolo de ceea ce se poate spune în cuvinte despre universul plastic al fiecăreia, prin selectia lucrărilor si prin felul în care este organizată expozitia, se poate observa de îndată un raport de complementaritate. Drumul de la figurativ la non-figurativ, tratarea formei prin stilizarea detaliilor până la esentializare sau, dimpotrivă, disparitia formei, coloristica bogată lângă specularea reflexelor pe care le poate crea o singură culoare sunt doar câteva dintre elementele care sustin ideea de complementaritate. Este unul dintre motivele care mă fac să cred că alăturarea celor două pictorite în aceeasi expozitie a fost o alegere inspirată. 

Acordurile cromatice puternice, de multe ori îndrăznete, apropiindu-se uneori de viziunea expresionistă, predomină în lucrările Andreei Gheorghiu (acrilice pe pânză): flori, peisaje, portrete, compozitii tematice. Teme si motive consacrate, cu o lungă istorie, sunt abordate dintr-un unghi personal, eliberat de influente, ca în „Amurg violet”, „Venetia”, „Clar de lună”. Ca temă, „Bărci la Ayvalik” aminteste de marii maestri ai picturii românesti, care au pictat marine (Dărăscu, de exemplu), dar are evident un mod de tratare si expresie originale, atât din punct de vedere compozitional, cât si cromatic. Lumina spatiului mediteranean la care peisajul Andreei Gheorghiu face aici trimitere este mai degrabă o invitatie la reflectie, într-o atmosferă de liniste usor stranie, decât un răsfăt solar. Apus de floare nu este doar un joc de cuvinte: floarea-soarelui a devenit, contrar poate asteptărilor noastre, o imagine a stingerii treptate, în tonuri de galben si rosu care, desi conservă încă lumina si căldura, vestesc curgerea ireversibilă. Remarcabile sunt si portretele Andreei Gheorghiu din această expozitie, portrete pe care le-as numi tematice, fie că pornesc de la o idee, o stare sau o experientă cromatică: „Lună albastră”, „Philippe”, „Pas de douleur” sau „Sidef”, în care o culoare minerală dovedeste a avea nebănuite resurse de expresivitate în ordine afectivă. Portretul intitulat „Noaptea Sânzienelor” sugerează caracterul magic al sărbătorii, prin privirea hipnotică a „personajului” portretizat. Unice prin tehnică sunt picturile în ulei pe interiorul scoartei pe copac – „Opium”, „Sufletul copacului”.

În tehnică mixtă, folosind tridimensionalitatea, Cristina Tămas stilizează în manieră proprie imagini, pornind de la peisaje, chipuri umane, obiecte, forme vegetale, devenite prilej de meditatie plastică. Abstractizarea formei este, uneori, realizată cu măsură, atât cât trebuie pentru a sugera o idee sau o stare, ca în Păpusa balerină. În „Ielele”, „Cosmos” sau „Camee”, cu tonuri dominante de albastru si acorduri cromatice rafinate, imaginatia plastică a Cristinei Tămas, cu cât porneste de la o temă identificabilă, cu atât are, paradoxal, mai multă libertate. Pasul de la figurativ la non-figurativ se dovedeste a fi adesea doar o chestiune de accent în lucrările sale. Exemple edificatoare în acest sens sunt „Domnisoare plimbându-se în parc”,” Apus de floare”, „Turnul singurătătii mele”, „Phoenix… din cenusă”, „Marine”. Relieful realizat prin folosirea a diverse materiale este de fapt o modalitate folosită ingenios, chiar surprinzător, pentru a potenta jocul cromatic, alternanta fină de lumină si umbră pe care un volum sau altul o creează. Explozia cromatică din unele tablouri conduce la pulverizarea formei, dar impresia de spatialitate, de relief se păstrează, creând efectul dorit (Vulcan). Demne de apreciat sunt si desenele Cristinei Tămas, dintre care as remarca în mod special „Credintă”, „Călătoria mea”, „Pace interioară”, „De neuitat”, „Intrare”.

Costin Tuchilă 

 Scriitor

foto lucrari – 30 – EXPOZITIA “FARMECUL DANSULUI” – Floreasca – 23.06.2012 – 15.07.2012

EXPOZITIILE ORGANIZATE DE GALERIA DE ARTA ELITE PROF ART POT FI ADMIRATE SI PE NOUL SITE AL GALERIEI: http://galeriaeliteprofart.com/

filmare expozitie

FARMECUL DANSULUI

 

PICTURA SI DANSUL

 

A aborda acest subiect implica o oarecare ezitare. Pentru ca exista tentatia, sau riscul insesizabil, de a aluneca dintr-o arta in alta. Dansul este o forma de expresie, de interactiune sociala nu mai putin decit pictura. Amindoua artele prezinta motivatii spirituale sau de performanta. Ambele stabilesc o comunicare nonverbala intre oameni, exprimind idei, emotii, istorii…. Si tot ambele, si dansul si pictura, depind uneori de constringeri culturale, estetice, artistice si morale. Dar tot atit de adevarat este faptul ca artistii plastici au gasit in dans o permanenta sursa de inspiratie, de la dansul popular pina la cel virtuos.

 

Probabil ca dansul a fost unul din primele subiecte ale artei vizuale… In desenele rupestre, descoperim oameni dansind, parte dintr-un ritual, dintr-o ceremonie. Din copilaria civilizatiei, dansul ne-a adus marturii etnice si de cultura regionala.. Costumele specifice unui teritoriu ca si dansurile localizate ne conduc spre valsul vienez, tango-ul argentinian, hora – de origine balcanica, ajunsa dans national in Israel, perinita romaneasca, cazaciocul rusesc, ceardasul unguresc, samba braziliana si cite or mai fi…

 

Subiectul acesta, dansul, a fost indragit de foarte numerosi pictori. Sigur ca unii s-au consacrat subiectului, ajungind emblematici, precum Degas cu balerinele de toate virstele, sau Matisse cu acea inlantuire de dansatori albastri sau rosii .“Dansul”exista  la Ermitajul din Sant Petersburg. La fel de bine poate fi descoperit pe peretii Fundatiei Barnes in America sau la un muzeu din Paris si la muzeul Matisse. Desigur, in variante deosebite. Toullouse-Lautrec a facut-o celebra pe Jane Avril ca si pe atitea alte dansatoare de can-can sau de musichall…

 

Dansul  este de doua ori, de trei ori arta, o data ca parte pura a artei, a doua oara ca reprezentare intr-o alta parte a artei – picture – si a treia oara ca o parte component, ingemanata cu o alta parte a artei, muzica. Desi au trait in perioade diferite ale istoriei, in locuri indepartate unele de celelalte, desi nu s-au cunoscut niciodata intre ei, au existat artisti plastici care au reprezentat dansul in picturile lor in mod asemanator. Printre acestia,  Henri Matisse, Teodor Aman, Saul Raskin, Orna Ben Shoshan si Moti Benshoshan – care nu numai ca nu sunt rude, dar nici macar nu se cunosc intre ei si isi scriu diferit numele.

 

Unii pictori contemporani s-au specializat. Pedro Alvarez, de origine argentiniana reuseste interesante “figuri” de tango pasional, Carlo Gallo picteaza flamenco, Jenifer Goldberg – salsa…Sigur ca ne vom indeparta de pictura comerciala, desi uneori ea place pentru ca artistii resping facilitatea, se “implica” si este, mai accesibila consumatorului obisnuit.

 

Amatorul de arta buna va descoperi un Univers al dansului, ingemanat cu cel al muzicii si al picturii. Pentru ca exista, fara dubiu, legaturi intime intre arte, pe care le simtim cu totii, in masura mai mare sau mai mica. …

 

EXPERIENTA SI TALENT

 

Prezenti tot mai vizibil in peisajul expozitional romanesc,  tinerii artisti devin tot mai mult o certitudine a artei contemporane.

Diversitatea exponatelor prezente in acest moment pe simezele Galeriei de Arta Elite Prof  Art – Floreasca si formatul original al manifestarii, nu fac decat sa aduca un element de originalitate si noutate  in peisajul  artistic bucurestean.

Alaturi de artisti consacrati precum Radu Daranga, Florin Barza, Cristina Oprisenescu, Carmen Bazilescu sau Vergil Cojocaru, pe simeze expun tinerii artisti Alina Manole, Maia Oprea, Julia Kretsch, Andreea Gheorghiu, Georgiana Parlogea, Luminita Persa, Magda Urse, Razvan Stanciu, Tiberiu Chelaru, Vasilica Adaniloaie sau Vladimir Damian.

Putem spune ca designul reprezinta aerul estetic al vietii noastre, avandu-l tot timpul prezent, si doar lipsa lui sufocandu-ne uneori.

Pe pânză, cu precizie şi delicateţe, în ample compoziţii artistice, tinerii artisti apelează la soluţii cromatice dintre cele mai inedite. Asocierea culorilor determină armonii care trimit către transcedental.

Scopul declarat al expozitiei este realizarea unui variat dialog plastic intre artisti si cuprinderea cat mai vasta a diversitatii tematice.

Prin prezenta expozitie, Galeria de Arta Elite Prof Art raspunde necesitatii de a face cunoscuta publicului iubitor de arta, toata aria de cuprindere a artelor plastice, in toate domeniile in care se manifesta, arta fiind cu siguranta cel mai prezent element al vietii de fiecare zi, chiar si atunci cand nu o percepem.

Prezenta expozitie implineste totodata un vis mai vechi al Galeriei de Arta Elite Prof Art, care si-a facut un scop permanent din promovarea artistilor  atat consacrati cat si tineri.

Galeria de Arta Elite Prof Art

 

PICTURA SI DANSUL

 

A aborda acest subiect implica o oarecare ezitare. Pentru ca exista tentatia, sau riscul insesizabil, de a aluneca dintr-o arta in alta. Dansul este o forma de expresie, de interactiune sociala nu mai putin decit pictura. Amindoua artele prezinta motivatii spirituale sau de performanta. Ambele stabilesc o comunicare nonverbala intre oameni, exprimind idei, emotii, istorii…. Si tot ambele, si dansul si pictura, depind uneori de constringeri culturale, estetice, artistice si morale. Dar tot atit de adevarat este faptul ca artistii plastici au gasit in dans o permanenta sursa de inspiratie, de la dansul popular pina la cel virtuos.

Probabil ca dansul a fost unul din primele subiecte ale artei vizuale… In desenele rupestre, descoperim oameni dansind, parte dintr-un ritual, dintr-o ceremonie. Din copilaria civilizatiei, dansul ne-a adus marturii etnice si de cultura regionala.. Costumele specifice unui teritoriu ca si dansurile localizate ne conduc spre valsul vienez, tango-ul argentinian, hora – de origine balcanica, ajunsa dans national in Israel, perinita romaneasca, cazaciocul rusesc, ceardasul unguresc, samba braziliana si cite or mai fi…

Subiectul acesta, dansul, a fost indragit de foarte numerosi pictori. Sigur ca unii s-au consacrat subiectului, ajungind emblematici, precum Degas cu balerinele de toate virstele, sau Matisse cu acea inlantuire de dansatori albastri sau rosii .“Dansul”exista  la Ermitajul din Sant Petersburg. La fel de bine poate fi descoperit pe peretii Fundatiei Barnes in America sau la un muzeu din Paris si la muzeul Matisse. Desigur, in variante deosebite. Toullouse-Lautrec a facut-o celebra pe Jane Avril ca si pe atitea alte dansatoare de can-can sau de musichall…

Dansul  este de doua ori, de trei ori arta, o data ca parte pura a artei, a doua oara ca reprezentare intr-o alta parte a artei – picture – si a treia oara ca o parte component, ingemanata cu o alta parte a artei, muzica. Desi au trait in perioade diferite ale istoriei, in locuri indepartate unele de celelalte, desi nu s-au cunoscut niciodata intre ei, au existat artisti plastici care au reprezentat dansul in picturile lor in mod asemanator. Printre acestia,  Henri Matisse, Teodor Aman, Saul Raskin, Orna Ben Shoshan si Moti Benshoshan – care nu numai ca nu sunt rude, dar nici macar nu se cunosc intre ei si isi scriu diferit numele.

Unii pictori contemporani s-au specializat. Pedro Alvarez, de origine argentiniana reuseste interesante “figuri” de tango pasional, Carlo Gallo picteaza flamenco, Jenifer Goldberg – salsa…Sigur ca ne vom indeparta de pictura comerciala, desi uneori ea place pentru ca artistii resping facilitatea, se “implica” si este, mai accesibila consumatorului obisnuit.

 

 

ADRIAN PANDELESCU

DIRECTOR

GALERIA DE ARTA ELITE PROF ART

foto lucrari – 29 – IOANA MAMALI (U.S.A.) – EXPOZITIA PERSONALA ” EXPOZITIE DE PICTURA” – Cotroceni – 15.06.2012 – 26.06.2012

EXPOZITIILE ORGANIZATE DE GALERIA DE ARTA ELITE PROF ART POT FI ADMIRATE SI PE NOUL SITE AL GALERIEI: http://galeriaeliteprofart.com/

filmare expozitie ” caldura suprarealismului”

IOANA VERONICA MAMALI – CURRICULUM  VITAE

 

          Nascuta 1946 – Judetul Prahova

          Absolventa 1968 – Institutul de Arhitectura “Ion Mincu” – Bucuresti.

          Programul complex in educatia artistica oferit de Institutul de Arhitectura “Ion Mincu” din Bucuresti ( desen, picture, modelaj, desen ethnic, perspective ) a  stimulat placerea si abilitatile de exprimare prin imagini.

          Locuieste in orasul Dubuque, Iowa, Statele Unite, impreuna cu sotul, Catalin Mamali, doctor in psihologie.

          Isi dedica timpul artei, pictand in culori de apa, in ulei, grafica in creion, carbine, tus.

          Lucrari aflate in colectii particulare: Austria, Belgia, Canada, Elvetia, Marea Britanie, Polonia, Romania, Statele Unite ale Americii si muzee din Statele Unite ale Americii.

 

EXPOZITII – IOANA VERONICA MAMALI

 

2002

– Roundtree Gallery – Paltteville – Wisconsin – mentiune

2003

– Roundtree Gallery – Paltteville – Wisconsin – premiu

          Expozitia anuala a Asociatiei Artistilor Plastici din Wisconsin – Madison – Wisconsin

2004

 – Chait Gallery – Iowa City – Iowa – Five Architects as Painters

          Expozitia anuala a Muzeului de Arta – Dubuque – Iowa ( licitatie in beneficial muzeului )

2005

 – Clare Bank – Paltteville – Wisconsin – Expozitie individuala

          City Gallery – Iowa City – Iowa

          Expozitia anuala – Iowa Watercolor Society, Museum of Art – Waterloo – Iowa ( lucrari acceptate prin juriu de evaluare )

          Expozitia anuala a Muzeului de Arta – Dubuque – Iowa ( licitatie in beneficial muzeului )

2006

–    Expozitia anuala – Iowa Watercolor Society – Cedar Rapids – Iowa ( lucrari acceptate prin juriu de evaluare )

          Expozitia anuala a Muzeului de Arta – Dubuque – Iowa ( licitatie in beneficial muzeului )

 

          Expozitia Dubuque Bank and Trust – expozitie de grup

 

          Lucrari depuse la Mississippi River Museum – Branch o Smitsonian Museum

 

2007

          Bienala de Arta a Statelor Illinois, Iowa si Wisconsin – Muzeul de Arta – Dubuque –  Iowa  ( lucrari acceptate prin juriu de evaluare )

 

 

          Carnegie Librarie Dubuque – Dubuque – Iowa

 

          Expozitia anuala a Muzeului de Arta – Dubuque – Iowa

 

           Expozitie Dubuque Bank and Trust – expozitie de grup

 

2008

          Expozitia anuala a Muzeului de Arta – Dubuque – Iowa

 

           Expozitie Dubuque Bank and Trust – expozitie de grup

 

2009

          Expozitie Dubuque Bank and Trust – expozitie de grup

 

2010

          Expozitie Dubuque Bank and Trust – expozitie de grup

 

Lucrari aflate in colectii particulare: Austria, Belgia, Canada, Elvetia, Marea Britanie, Polonia, Romania, Statele Unite ale Americii si muzee din Statele Unite ale Americii.

Cercetatorul sau criticul de arta care isi propune sa cuprinda personalitatea arhitectului dar si artistului plastic Ioana Veronica Mamali, are de invins unele dificultati.opera artistei e situata in continuitatea unei mari traditii de arta, acolo unde se construieste laborious si treptat, cu inaintari si reveniri, o noua viziune asupra realitatii. Ioana Mamali este continuatorul unei arte echilibrate, gratioase, exuberante, de viata, opulent si senzuala, facuta cu stralucirea tehnica si cu bucuria de a picta a artistului genial, asa cum pictau marii artisti ai lumii secolelor al XVIII-lea, al XIX-lea si al XX-lea, maestrii Barocului flamand sau ai Renasterii venetiene. Artistul este atras de “materie”, de vibratia ei, de consistent ei tactile, de alunecarea umbrelor colorate pe suprafete, intre om si materie incheindu-se un dialog neintrerupt.

Integrata marilor artisti din diaspora, opera artistei Ioana Mamali contine insa substanta unei gandiri artistice noi, a unui univers spiritual asezat pe un raport modificat intre artist si realitate. In spatial pictural al imaginii se manifeasta o anumita omogenizare optica, realizarea acelei unitati picturale, indelung cautate, intre om si peisaj. Aceasta unitate, necesara implinirii si incheierii viziunii artistei, va insemna transformarea elementului figurativ principal in modalitate stilistica a intrgului univers artistic, reflectarea caracterelor acestui element in structura tuturor celorlalte. Ioana Mamali trateaza pictural peisajul, fructele, florile, atribuindu-le senzualitatea, consistenta si atmosfera figurativa specifica lucrarilor sale. Ca mediu formal si ca forma, spatial se curbeaza, se face bombat, imaginea tinzand sa sparga limitele conditiei bidimensionale a tabloului sis a patrunda in alta ordine spatial, tridimensionala, cea a volumelor.

Simbioza  trupului uman cu natura, urmarita inca din anii impresionismului, se implineste acum printr-un fel de umanizare picturala a reprezentarii. Aceasta inseamna insa si unitateaadanca a formei cu material picturala, incheierea si rezolvarea unui lung process de exaltare succesiva a unei categorii sau alteia. Se creeaza o armonie  functionala, un raport nou, echilibrat, al materiei si formei. Acest echilibru se dezvolta, transformandu-se intr-o noua realitate functional., in care elementele sunt traite simultan, intr-o fuziune substantial desavarsita. Construita din tuse mobile, alungite, curbate, material picturala tinde sa se schimbe functional, devenind treptatforma, asa cum forma tinde acum sa se identifice propriei sale materialitati.

Cu acelasi success, artista abordeaza domeniul graficii. Lucrarile de grafica se remarca prin aceea ca, de cantitate este clar definit, ceea ce inseamna ca prin inscrierea unei forme intr-un spatiu dat, delimitat, se obtine, se sugereaza, in functie de amplasarea acelei forme fata de limitele cadrului, o anumita sugestie vizuala, de coborare-urcare, plecare-sosire, apropiere-departare, etc. Cu alte cuvinte, contrastul de cantitate sau cantitati spatial contine in sine, prin definitie, atat caracterul formelor, cat si impresia de miscare, unde cantitatea mai mare se impune asupra celei mai mici, dominand-o. Se observa cum punctul sau punctele, in dispunerea pe o suprafata, dau nastere uner efecte optice fundamentale, atat de utile in construirea unei imagini. Aceasta demonstreaza doar distantele la care se afla punctul sau punctele fata de marginile imaginii si implicatiile optice care decurg din aceasta stare, dinamicitate in contrast cu staticitatea.

Adrian Pandelescu

Dirextor

Galeria de Arta Elite Prof Art       

 

 

foto lucrari – 28 – EXPOZITIE “VIS SI FANTEZIE” – Floreasca – 04.06.2012 – 13.06.2012

EXPOZITIILE ORGANIZATE DE GALERIA DE ARTA ELITE PROF ART POT FI ADMIRATE SI PE NOUL SITE AL GALERIEI: http://galeriaeliteprofart.com/

Vladoi Oana Luisa

Vis în ramă“.

La-ntrunire numai şoapte,
Beţişoare, doar tobă spartă,
Capitala- miez de noapte,
Flaute sunând a certă,
Buze strânse, feţe adormite,
Şi maşinile oprite,
Străzi murdare, mute toate,
Ieri roiau pe ele gloate.
Doar tăceri se veselesc,
Plâng duios cu glas ceresc,
Ori grăeiesc-dar tot ce zic
Nu-mi spune mie mai nimic.

„Minunata lume nouă“ -Aldous Huxley.

 

Mirica Laura Georgiana

 

Nighmare

 

Un cosmar in care corpul uman se deformeaza, are atitudini nefiresti, reprezentand senzatia caderii in gol; toti oamenii viseaza la un moment dat, ca ar pica de undeva de la inaltime intr-un gol…nu iti apare nimic…in fata ochilor ci ai doar senzatia ca te rotesti…si astepti sa te izbesti de sol; senzatie ilustrata folosind mai multe personaje deformate care se inlantuie intr-o spirala catre un abis, un loc neidentificat. 

 

Maia Stefana Oprea

“Tarana”

Compus din siluete hieratice, însă lipsite de duh şi captive într-un fel de sfericitate sfâşiată, proiectul Ţărână este situat, plastic, la graniţa antropomorfului cu zoomorful şi, senzorial, al animalicului cu umanul. Baza investigativă o constituie starea de haos lăuntric, care pare a însoţi eul creator în momentul “erupţiei”, dar modalitatea de exprimare este una antitetică “erupţiei”, manifestându-se greu şi sufocant, sub forma unui soi de vid tactil.

O esenţializare poetică a intenţionalităţii imagistice ar putea fi următorul exerciţiu de imaginaţie: 1) trupul coboară în maruntaiele pământului ; 2) trupul trece prin actul de dispersie şi topire al putrefacţiei; 3) materia putrefactă este absorbită în pământ; 4) plăsmuirea unui nou trup, compus din pământ şi resturile putrefacte ale vechiului trup. Noul trup rezultat nu are nici oase, nici măruntaie, nici sânge. Organicul şi anorganicul convieţuiesc într-o stranie anatomie, voit distorsionată. Atât pe interior, cât şi la exterior, noul trup este alcătuit doar din pământ, ocupând un univers în care regnurile sunt contopite.”

 


Ammar Alnahhas

 

“La tara”

 

Ganduri nostalgice despre linistea si simplitatea vietii de la tara. Bucuria unei vieti pline de culoare.

 

Lavinia Eftimie

“Sfarsit”

ce poate să creeze rodul imaginaţiei după ce acesta a fost alterat de tehnologie, cum un individ este dependent de internet, fiind parte din realitatea de zi cu zi a acestuia, un element indispensabil. Faptul că arta este influenţată de tot acest vârtej al procesului tehnologic este indubitabil.

Fantezia capată o forma cat mai superficială într-o societate din ce în ce mai netocratica, cu toate acestea, direcţia nu este neaparat greşită, orice sfarsit este urmat de un nou inceput.

 

Petre Ghergu

“Singuratate”

Într-o lume grăbită și canalizată pe conceptul câștigului, obținut uneori fără efot, artistul plastic rămâne un out-sider. Lucrarea intitulată sugestiv Singurătate ilustrează tocmai această prblemă a noului secol. Singurătatea, mai ales pentru artistul contemporan este foarte pregnantă. Ea îi domină viața într-un fel sau altul. Acest out-sider al lumii moderne se încăpățânează să creeze, să fie un iubitor al frumosului, în general, și al artei vizuale, în special. Cromatica sugestivă – negru și violet – reprezintă tocmai renunțarea sa la lumea din afară pentru un scop nobil: acela al creației. De asemenea motivul ornamental elorat, ideea de negativ și pozitiv al acestuia este potențată de un laviu auriu. Acestea două ilustrează izbânda pe care creatorul o are în fața unei lumi dominate de ”întunericul urâtului”.

“Metamorfoza”

Lucrarea Metamorfoză prezintă încriptată în sine mai multe concepte, toate ducând spre ideea sufletului. Baza compoziției, formând în sine o lucrare, se referă la Axul Lumii, având ca punct de plecare forma triunghiulară. Triunghiul, face referire la piramidele egiptene și reprezintă, în compoziția de față, ideea de scară pecare sufletul urcă spre cer. Compoziția principală a lucrării reprezintă conceptul metamorfozării unui presonaj într-o pasăre. Aici pasărea este asimilată simbolului arhetipal al elevației, o metaforă a sufletului uman – din acest motiv personajul nu are chip, el fiind oricare dintre cei ce contemplă lucrarea. Astfel personajul se metamorfozează într-o pasăre, pasărea-suflet, sufletul eliberat de povara trupului, pentru ca mai apoi printr-o piramidă să urce spre cerul ce simbolizează starea paradisiacă. Aici cromatica este formată din auriuri alb, roșu și verde toate aceste culori sunt suprapuse pe o suprafață închisă, din punct de vedere cromatic, tocmai pentu a sugera izbânda sufeltului în fața morții trupului.

 

Matei Cosmin

“Dante in Modernitate”

*Deși subiectul acestei opere literare a fost analizat și trecut prin
filtrul gândirii multor arti
ști vizuali – îi amintesc aici, printre alții,
pe W. Blake, S. Dali
și românul Marcel Chirnoagă -, elementul de noutate,
pe care îl propun, este transpunerea ilustra
ției în modernitate, adaptare
la zilele contemporane. Acestă transpunere se va concretiza atât prin
tehnici tradi
ționale – precum gravura în aquaforte – dar și prin noile
media – ca suporturi digitale sau chiar site-uri .*

 

Adrian Pandelescu

Director

Galeria de Arta Elite Prof Art

foto lucrari – 27 – SAMAR DRAIE – EXPOZITIA PERSONALA “FLORILE LIBERTATII” – Cotroceni – 03.06.2012 – 13.06.2012

EXPOZITIILE ORGANIZATE DE GALERIA DE ARTA ELITE PROF ART POT FI ADMIRATE SI PE NOUL SITE AL GALERIEI: http://galeriaeliteprofart.com/

Samar Draie

 

S-a  născut în Alep în 1977 dintr-o familie bogată în gândire, arta (desen, muzică, poezie) şi politica – lucru normal pentru a ajuta arta.

Tatal – artistul si profesorul Abdul Rahman Draie , unul dintre artistii si muzicienii din elita artistilor sirieni. A fost primul indrumator si profesor al artistei.

Tatal sau a fost cel care a descoperit talentul viitoarei artiste pentru pictura si muzica – canto. A urmat in scoala primara cursuri de muzica – ritm si tehnici de pictura. A fost lider timp de patru ani la nivel de tara in domeniul picturii si a castigat mai multe premii, dreptul de a participa cu desenele sale la Festivalul Mondial pentru Copii, precum si o calatorie in Coreea de Sud.

In gimnaziu talentul sau rafinat se dezvolta in domeniul portretisticii, in carbune, plumb, creta, fara culoare.

In domeniul muzicii, a avut recitaluri canto la televiziune si radio precum si la Festivalul Sirian Alep.

A primit un certificat de artă feminista şi de desen de specialitate şi apoi a studiat  şi  învăţat la Institutul Superior de Muzică din Siria.

La  douăzeci de ani, a călătorit în România, şi s-a inscris la Facultatea de Arte Plastice din Bucuresti  unde a studiat pictura. S-a remarcat ca unul dintre cei mai straluciti studenti din colegiu.

A participat la mai multe  expoziţii de grup şi individuale în mai multe tari, precum Siria, Turcia şi România.

A fost selectata  în 2012 in primii 30 din 400 de artişti.

A fost aleasa  Miss Siria in 2005 şi a fost aleasa ca membru al unui juriu de modă şi modele în Siria.

A participat la cursuri de desen pentru copii  în România, si in Asociaţia Europeană Rowa  2005-2008.

In 2008 a castigat in Romania – Bucuresti locul doi la body painting, avand posibilitatea sa participe la acelasi concurs la nivel international.

A pictat in 2009 in Alep,  în atelierul artistului international sirian Akil Yousef.

 

Pandelescu Adrian

Director

Galeria de Arta Elite Prof Art

foto lucrari – 26 – COSMIN MATEI – EXPOZITIA PERSONALA “IERI, ASTAZI, MAINE…” – Floreasca – 19.05.2012 – 03.06.2012

EXPOZITIILE ORGANIZATE DE GALERIA DE ARTA ELITE PROF ART POT FI ADMIRATE SI PE NOUL SITE AL GALERIEI: http://galeriaeliteprofart.com/

COZMIN MATEI – “IERI, ASTAZI, MAINE …”

 

Dacă majoritatea absolvenţilor de liceu care se pregătesc să dea la facultate învaţă formule matematice sau încearcă să-şi structureze în minte cât mai clar informaţiile pe care vor trebui să le aştearnă pe hârtie la examenul de admitere, pentru o mică parte dintre tineri, intrarea la facultate înseamnă talent şi multă inspiraţie. Cei care doresc să urmeze specializări precum pictura, sculptura, moda sau designul, trebuie sa demonstreze inca de la inceput ca sunt facuti pentru aceasta profesie, sa dovedeasca niste trasaturi in plus fata de orice alt aspirant la orice alta facultate.

Profesia pe care si-o aleg in acest moment, presupune inspiratie, imaginatie, multa munca, mult devotament, sudoare, si foarte mult talent.

Procesul academic la Facultatea de Arte reprezinta cel mai important pol de formare si instruire in domeniul artelor. Procesul academic este astfel conceput  ca studenţii sa parcurgă treptat toate stadiile dezvoltării artistice in circumstanţele contemporane. Studiile încep prin cunoaşterea problemelor fundamentele ale artelor si continua cu cele mai complexe, particulare si specifice fiecarui department, fiecarei specializari. In paralel cu aprofundarea subiectelor fiecărei specializări studenţii au posibilitatea de a încerca si procese educaţionale alternative pentru dezvoltarea complexa a personalităţii artistice.    

Visul oricărui absolvent de Arte este să-şi deschidă un atelier în care să-şi poată pune în practică proiectele.

Artele plastice determina drumul în orice proiect uman de întruchipare a realităţii conform aspiraţiilor spirituale ale cuiva, în acelaşi timp măresc conştientizarea diversităţii si dimensiunii “frumuseţii vizuale”.

Beneficiind de spatiul recent pus la dispozitia vizitatorilor, in foaierul somptuos al Nova Building – Banca Italo – Romena, situat in Floreasca,  str. Gara Herastrau nr. 2-4, astfel gandit incat sa adaposteasca manifestari diverse, in principal expozitionale, de la expozitia de patrimoniu, la cea de arta contemporana, Galeria de Arta Elite Prof Art isi face o datorie de onoare si in acelasi timp isi implineste o dorinta din promovarea in permanenta a tinerelor talente.

Pornind de la acest ultim considerent, Galeria de Arta Elite Prof Art organizeaza in perioada 19.05. 2012 – 03.06.2012 in sediul Nova Building expozitia, putem spune inedita, intitutala sugestiv “Ieri, astazi, maine…”a tinarului artist plastic Cozmin Matei.

Absolvent al Liceului de Arte “Nicolae Tonitza”din Bucuresti, Cozmin Matei este in prezent masterand in ultimul an la Universitatea Nationala de Arte, Sectia Arte Grafice, la clasa conferentiar universitar dr. Florin Stoiciu.  

Accesibila sau criptat-elitistica, figurativa sau abstracta,  realizata in cele mai diferite tehnici si medii, arta tanarului artist plastic Cozmin Matei  produce si reprezinta “diferenta”, tinzand sa fie, in acelasi timp, integratoare. Lucrarile prezente pe simeze, realizate prin tehnici precum gipsogravura, aquaforte, aquatinta, incearca sa realizeze o paralela intre trecut si present, putem spune o reintegrare a trecutului in prezent, in modernitate. Titlul bine ales al lucrarilor – Dante in modernitate – sugereaza odata in plus tema lucrarilor. Cealalta serie, intitulata – dualitate – face un elogiu mut dar sugestiv al relatiei atat de vechi dar si atat de noi, femeie – barbat.

Lucrarile pot fi admirate sau chiar achizitionate de catre specialisti si amatorii de frumos, ca si de publicul larg pana in data de 03.06.2012.

 In programul de integrare fireasca, profunda, in viata comunitatii, Galeria de Arta Elite Prof Art isi propune sa medieze cu delicatete si competenta relatia dintre arta contemporana si publicul iubitor de frumos.

Expozitiile de arta contemporana reprezinta un aport substantial la cresterea audientei si se dovedesc un vector de comunicare cu publicul, in idea imbunatatirii si imbogatirii perceptiei si consumului acesteia.

Este un gest in sprijinul fenomenului artistic contemporan, facut in acelasi timp pentru consumatorul de arta obisnuit si – nu in ultimul rand – pentru colectionar, Galeria de Arta Elite Prof Art constituind un garant al valorii reale a operei de arta.

Adrian Pandelescu

Director

Galeria de Arta Elite Prof Art

foto lucrari – 25 – ILEANA ILIESCU – “PROFIL MARCANT” – Cotroceni – 16.05.2012

EXPOZITIILE ORGANIZATE DE GALERIA DE ARTA ELITE PROF ART POT FI ADMIRATE SI PE NOUL SITE AL GALERIEI: http://galeriaeliteprofart.com/

ILEANA ILIESCU

 

Prima doamna a baletului romanesc, artist emerit,  prim-balerină a Operei Nationale din Bucuresti si a unor alte opere prestigioase.

 

“…Dansul este o lume magica si fascinanta a miscarii…”

                                                                                                                                                Ioan Tugearu

 

“Calitatile necesare unui balerin sunt modestia, rabdarea, sacrificial si punctualitatea.”

                                                                                                                                                Ileana Iliescu

 

“Doamna Wagner, aveti o fetita”…

“Cuvinte simple, pline de emotie si bucurie, care s-au auzit intr-o dupa amiaza frumoasa de toamna – in 30 octombrie 1937 – , intr-o casuta din orasul medieval Sighisoara. Nimeni nu avea cum sa banuiasca atunci ca… se nascuse o stea – o stea a baletului classic romanesc, pe care mii, poate chiar sute de mii de spectator au aplaudat-o, peste ani, pe mai toate meridianele lumii. A fost botezata Ileana, dar toata lumea i-a spus, intreaga viata, Luli – un nume de alint pe care mama sa, Adina, I l-a gasit citind La Medeleni, poate si pentru ca descoperea in acel personaj multe trasaturi commune fetitei sau, mai curand, pentru ca i-ar fi placut ca Ileana sa semene cumva cu tanara nebunatica imaginata de Ionel teodoreanu. Si cei care au cunoscut-o de-a lungul vremii pot spune, fara riscul de a gresi, ca Luli a avut totdeauna un temperament volcanic, o voiosie si o robustete spiritual extreme de tonica, o adevarata explozie plina de viata, de pasiune, dar si de sensibilitate.”

                                                                                                                                                Anca Florea

 

Ileana Iliescu – spirit al dansului

“Cu gesturi ferme, cu miscari ale corpului nascute spontan, cu explozia unor sarituri care impresionau, aveai in fata o faptura care urma sa primeasca, printr-o exemplara disciplina tehnica, forma artistica si stilul ce-i vor dirija drumul spre o cariera stralucita in arta dansului. In acelasi timp, aceeasi faptura avea in suflet – de unde oare? – toate emotiile nascute din dragoste, durere, bucurie, tot arsenalul necesar aparitiei viitoare prime balerine, ce se va naste sub aceasta umbrela larg deschisa a marilor ei posibilitati, modeland calea unei viitoare stele a baletului romanesc.

Imaginile dansului ei, pastrate in inimile noastre, sunt acelea ale unei puternica personalitati, cu o neclintita incredere in puterea dansului creat de ea.

Fiecare rol o metamorfoza intr-un alt personaj, dansat cu o intensitate si o fervoare rare. Un corp bine echlibrat, bine asezat, care facea ca dinamica lui sa fie concentrate si de o intensitate deosebita. Mesajul acestui corp era: dansul este o lume magica si fascinanta a miscarii.  O lume care nu avea frontiere, plina de forta, de pasiune si in care se simtea o imensa bucurie.

Aceasta era si a ramas pentru noi Ileana Iliescu, sau Luli, cum o numim de mult toti cei care am dansat cu ea, toti cei care am admirat-o pentru exemplara ei cariera artistic, printer acestia numarandu-ma si eu, cel care semneaza cu drag aceste randuri”

                                                                                                                                                Ioan Tugearu

 

Ileana Iliescu – Portret – Bronz – 1961

Iulia Onita – sculptor

“Maxilarul inferior si barbia devin, cu maxim effect de elegant, vector energetic, pentru proiectarea volumului capului si termen definitoriu pentru citirea unui profil, un rol important avandu-l unghiul puternic expresiv al gatului. ( … ) In tipologia solemn evanescenta a balerinelor, parul este lipit de craniu si adunat intr-un volum imprevizibil al cocului.”

                                                                                                                                                Aurelia Mocanu 

 

Multumim doamnei Ileana Iliescu pentru amabilitatea cu care a raspuns invitatiei noastre de a organiza o serata dedicata personalitatii domniei sale, in cadrul ciclului de evenimente intitulate “PROFIL MARCANT”, pe care Galeria de arta Elite Prof Art il organizeaza incepand cu luna mai 2012.

Adrian Pandelescu

Director

Galeria de Arta Elite Prif Art