foto lucrari – 32 – ION LAZAR – EXPOZITIA PERSONALA “ICONOGRAFII BIZANTINE” – Cotroceni – 11.07.2012 – 28.07.2012

EXPOZITIILE ORGANIZATE DE GALERIA DE ARTA ELITE PROF ART POT FI ADMIRATE SI PE NOUL SITE AL GALERIEI: http://galeriaeliteprofart.com/

filmare expozitie – “Iconografie Bizantină de Ion Lazăr la Galeria Elite Prof Art”

filmare senso tv (click aici)

Iconografie bizantină

 La situaţiile limită ale realităţii, la cursul istoriei la care participăm chiar şi atunci când nu vrem, Ion Lazăr se descoperă pe sine cu trup şi suflet şi îşi găseşte liniştea în pictura de icoană. „Omul agitat îi face pe îngeri să râdă în hohote”, spune Paul Evdokimov. Prin urmare, înţelegând bine spusele teologului, trebuie să ne îndepărtăm de lume, măcar din când în când, ca să putem atinge esenţa ei. 

Ion Lazăr şi-a găsit vocaţia în pictarea icoanei şi în transmiterea acestei taine. Făcută în rugăciune şi în post, icoana îl pune pe om în comuniune cu lumea lui Dumnezeu. Icoana -existând şi independent de locaşul sfânt- vorbeşte tăcând, zi şi noapte, celui care se apropie de ea cu smerenie.

Aşa cum îngerii apropie pe om de Dumnezeu, tot aşa icoana îl ajută pe om să-L întâlnescă, căci Dumnezeu s-a făcut auzit, şi întrupându-se s-a făcut şi văzut. Aşadar, icoana ne aduce în proximitatea lui Dumnezeu prin îngerii, sfinţii şi apostolii pe care îi reprezintă şi Îl propovăduiesc.

Titlul expoziţiei „Iconografie bizantină” este chiar un enunţ, care ne deschide ochii asupra amplului proiect propus de Ion Lazăr la Galeria Elite Prof Art. Hrănit de cultura bizantină dar nu numai, cu o erudiţie tainic ţinută, artistul Ion Lazăr se mişcă liber ţinând cont de normele iconografiei bizantine. În regulile acesteia de metodă, pictorul nu se poate exprima plastic decât cu evlavie. Modestia se impune fără osteneală aceluia care a decis să picteze cu sufletul, mintea şi mâna, icoane.

În icoană, artistul accede altfel la stil, mai anevoie, prin mulţimea de legi care trebuie respectate. Canonul cere rigoare; fără o bună înţelegere a lui, nici la libertate nu se poate ajunge. Şi totuşi, nu există niciun raport conflictual între acceptarea normelor şi libertatea atât de râvnită. Buna şi deplina rezolvare a problemei pe care o avem în vedere, se găseşte în adecvarea libertăţii la canon.

Modelul, în acest caz cel predicat de iconografia bizantină, pare să-l ţină departe pe artist de mult dorita autenticitate. Însă, prin lucrarea Harului Duhului Sfânt, iconarul dobândeşte stil şi originalitate.

Întrebarea pe care ne-o punem aici este dacă icoana lui Ion Lazăr ne face posibilă prin ştiinţă şi talent, o anumită trăire lăuntrică. Temele sunt variate, de la Înger însoţitor (tempera şi acril pe caseton pânzat, 45/35, 2012), la Sfântul Arhanghel Mihail (tempera pe pânză 53/25, 2012), apoi de la Mandilion Mahrama Sfintei Veronica (tempera pe caseton pânzat, 65/53, 2012), la Botezul Domnului (panou pe lemn, 40/35, 2012) şi rezolvarea lor este virtuoasă.

Cu siguranţă, doar o emoţie puternică ne poate aduce într-o stare de contemplare, de înălţare şi graţie divină. Prin echilibru şi căldură, icoanele lui Ion Lazăr reuşesc acest fapt. Totul mângâie ochiul: liniile, formele, şi culorile. Cutremurarea vine din prea desăvârşita armonie.

 

Roxana Păsculescu

Bucureşti, iulie 2012

C r e z     a r t i s t i c

 „ Prin ceea ce lucrez mă apropii mai mult de o artă interpretativă, decât de una

originală, de creatie personală, stiind că personalitatea se afirmă în orice conditii, fiind un dat divin.  A fost o optiune de tinerete. Acum, la vârsta maturitătii, pot afirma că astfel am fost mai aproape de sufletul iubitorilor de artă decât al aparatului critic, fapt care pentru mine a însemnat o satisfactie profesională si morală puternică, asumându-mi riscurile ce decurg de aici.

             Pe colegi am încercat să nu-i dezamăgesc prin ceea ce am expus, iar tinerilor am încercat să arăt si să le insuflu spiritul clasicitătii în pictură, singurul văzut de mine ca purtător de biruintă.

            Judecata apartine celor ce vor veni după noi. Pentru pictor important este să exerseze permanent, spre a-si slefui mestesugul, pe de o parte, iar pe de alta, pentru a-si defini conceptul de comunicare vizuală.”

 

Ion Lazăr, octombrie 2010

 (din volumul „Trepte către mine însumi – de la icoana picturii la pictura icoanei”, în curs de aparitie la editura Eikon) 

IPOSTAZE ARTISTICE

 

            De curând,am văzut în atelierul modest ca spaţiu, dar bogat în starea spirituală artistică, a lui Ion Lazăr, nenumărate studii în desen si culoare, si mai ales admirabile transpuneri picturale, insuflate cu talent,si de cea mai aleasă exprimare artistică, după ilustre icoanesi mirifice stampe japoneze,precum si cîteva lucrăridupă marea pictură murală indiană sau mozaicuri aztece.  Aceste inspirate prelucrări ale lui Ion Lazăr,pictor cu o aleasă educaţie artistică,poartă în ele ritmuri liniare si coloristicecu înălţimi ale purităţii si viziunii de har,care ne iluminează sufleteleatunci cînd privim si admirămoricare dintre aceste împliniri.

            Ele sunt ipostaze artistice,care ascund în facerea loro exemplară cunoaştere si pricepere, aceea de a comenta cu inspiratiecapodopere din inepuizabila Istorie a Artei.

 

VASILE GRIGORE

Catalog,  galeria Orizont,  1992

Tentaţiile pictorului în faţa criticii de artă

Ion Lazăr si tainele picturii

 

Editura Irecson a publicat re­cent prima carte a pictorului Ion Lazăr, intitulată “Această enigmă, pictura”. Un subtitlu ne lămureşte că avem în mâini o culegere de “evocări, eseuri și parafraze”.

O carte dedicată bunicilor

 

Volumul este dedicat bunicilor şi pentru a folosi o expresie a autoru­lui “nu va înceta să ne farmece” până la utima filă.

Principala morală a lecturii este cred următoarea : “mai există spe­ranţă, mai există salvare dacă vom crede în ea”, în pictură.

Toate capitolele cuprinse în carte sunt tot atâtea mărturii despre “vi­ciul dragostei pentru artă”.

Cartea debutează cu un portet de bătrân semnat de Rembrandt şi se termină cu un autoportret al au­torului în tinereţe, 1980.  Adică in­vers decât în viaţă: în loc să mergem spre moarte, ne întoarcem ca- n basme spre tărânul de aur al copilăriei.

La categoria eseuri sunt reunite texte mai noi şi mai vechi despre problemele de fond ale picturii în contextul artelor.  La evocări sunt ar­ticole despre Alexandru Ciucurencu, Camil Ressu, Gheorghe Angel, Marin Iliescu, Marius Cilievici, Virgil Chivu, Eftimie Modâlcă, Florin Niculiu, Vasile Melica, Constantin Piliuţă, Ion Ţuculescu, Traian Brădean, Liviu Lăzărecu, Virgil Almăşanu, Constantin Blendea, Ion Sălişteanu, Vasile Grigore, Virgil Neagu, Aurel Nedel, Horea Paştina, Cezar Atodiresei, Dan Constantinescu, Virgiliu Parghel, Mihai Sârbulescu, Ioan Anastasiu Delamare, Tiberiu Cercel, Simion Crăciun şi ultimii pe listă, cu voia dumneavoastră,  părinţii Rodica şi Iacob Lazăr.

La parafraze găsim un decalog, jurământul şi fericirile pictorului. În finalul cărţii, pictorul atinge cu pensula şi universul poeziei.

Pictura ca profesiune

Pornind de la un citat frumos din Eugen Simion, putem spune despre Ion Lazăr că pictura pentru el este o profesiune.  Priveşte şi gândeşte lumea ca să facă apoi tablouri. Rareori se uită în jur doar pentru plăcerea de a vedea. Scrisul este, în schimb, un veşnic miracol. O săr­bătoare continuă.

Intre tainele picturii şi ale scrisului, Ion Lazăr rămâne sobru si eficace.

Închidem cartea şi privind “Ale­goria picturii” de pe coperta 4, de Vermeer van Delft, 1665, “atunci ne gândim la el – la autor – cu re­cunoştinţă şi îi închinăm în gând o scurtă rugăciune” .

Aşteptăm cu nerăbdare volumul următor anunţat deja de autor.

Aristotel BUNESCU

TopBusiness, rubrica ArtTop,  dec.  2005

 

Cuprinzînd în jur de 45 de lucrări, expoziţia de la Dej  prezintă   pictură bizantină şi grafică în stilul picturii japoneze, pe diferite suporturi. Colorist desăvîrşit, apelînd în gamele sale cromatice la tonuri calde, cu vagi irizări de verde stins, sau albastru, tablourile lui Ion Lazăr par create la lumina candelei şi a lumînărilor, învăluite în parfum de ceară, smirnă, tămîie şi flori de cireş. O expoziţie în care Bizanţul se întîlneşte cu Orientul, îmbogăţindu-se şi consolidîndu-se reciproc.

Magdalena  VAIDA

 Arta hieratică a lui Ion Lazăr vine şi din temperamentul lui liniştit, profund. Nu are, ca om, mişcări de prisos, dezordonate, ori ieşiri umorale nestăpînite. Acest echilibru îi şi dă o seriozitate pe care suntem obişnuiţi s-o întîlnim la vârstele mai târzii.

Asta nu înseamnă că şi-a pierdut total inocența. Ba din contră, are toate şansele să şi-o păstreze pentru mult timp de-aici înainte.

Pictura sa are inteligenţa mâinii bine exersate, dar şi tremurul imprevizibil al neaşteptatului. La el, stările sufleteşti sunt „stări de ochi” (după o vorbă celebră a esteticienilor), ceea ce nu e puţin lucru, şi care constă în a ajunge mult mai repede la esenţă, la idee, la concept.

 

COSTACHE OLĂREANU

Catalog,  galeria Orizont,  1992

C a n d e l a    n e s t i n s ă    a    p i c t u r i i

 (…)  Luând ca suport geamul si folosindu-se de materiale pregnante ca impact retinier – foită de aur si argint, pigmenti cu emulsie, simultaneitatea cromatică si ductul liniar discret dar precis conturat – pictorul s-a aplecat cu migală de miniaturist asupra desăvârsirii unor imagini emblematice, având în subtext prototipuri iconografice primordiale, tratate într-un mod mai greu accesibil celor care n-au traversat purgatoriul studiului formelor si culorilor în manieră academică, ori al descifrării secretelor mestesugului marilor maestri.

            Pare că întreaga patină adunată de veacuri, asemeni unui voal cristalizat si încremenit între lumi se încheagă dintr-o dată si prinde viată, convertită în metodă de lucru cu greutatea unei profesiuni de credintă.

            Atmosfera acestor „ferestre”, icoanele, deschise către convingerea în ajutorul mostenirii artistice – păstrată de autor la suflet ca pe propria icoană si investită cu rol de busolă în universul creatiei vizuale – devine plină de mister si expresivitate, dată de cromatismul frust si auster în care bidimensionalul îsi păstrează intactă picturalitatea si prelevează de la modelele invocate ceva din spiritualitatea si aspectul lor nobil, sobru, grav si solemn, si totusi atât de familiar.

            Iată o evocare a trecutului artistic, cu deschidere spre posibile căi de acces în lumea simbolurilor întrupate, despre care se poate spune :  autenticitatea si limpezimea citatului din această pictură supravietuieste, ca o candelă nestinsă, renumelui sursei de inspiratie.

 

 

NEGOITA LAPTOIU

 

(catalog, Galeria de Artă „Frezia”, Dej, 2001)     

Advertisements

One thought on “foto lucrari – 32 – ION LAZAR – EXPOZITIA PERSONALA “ICONOGRAFII BIZANTINE” – Cotroceni – 11.07.2012 – 28.07.2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s